География

Конфликти в света (продължение)


Африка

На африканския континент основният мотиватор за конфликтите е начинът, по който е разделен континентът. Преди идването на европейците африканците са живели в хармония, тъй като съперничещите групи се уважавали взаимно и това не мотивирало нестабилността. В процеса на колонизация европейските държави се срещнаха в Берлин на конференция, за да определят разделението на африканското пространство, за да може то да бъде управлявано и експлоатирано от страните, участващи в срещата.

Границите, наложени от европейците, не вземат предвид етническите различия, съществуващи на континента. Този погрешен акт доведе до раздяла на съюзническите групи, до "обединението" на съперничещи групи и т.н. Като се групира по неорганизиран начин и без да анализира социалната, културната и религиозната структура, в различни части на Африка се създаде голяма нестабилност.

Опитите на Африканския съюз - блок от африкански страни - да прекрати конфликта доведоха до мирен договор, подписан през 2006 г. Правителството на Судан подкрепи договора, но само една фракция, бунтовник Мини Минауи, подписа споразумението. В договора правителството се съгласява да обезоръжи Janjaweed, но засега е направено малко.


Конфликти в Африка и сепаратистки групи


Видео: Втората световна война в числа по Viasat History (Септември 2021).