Историята

Резюмета


В този раздел сме предоставили някои обобщения, за да можете да получите преглед на определени исторически теми чрез кратки обяснения.

След това изберете темата, за която искате да прочетете обобщението.

Индустриална революция

Какво беше Втората световна война

Просвещение - мислители и характеристики

Възникване на нацизма и фашизма

Възходът на фашизма и нацизма

Независимостта на САЩ (1776)

Източна античност

Източна античност - Египет

Източна античност - финикийци

Източна античност - евреи

Източна античност - перси

Източна античност - Месопотамия

Първата световна война (1914-1918)

Френската революция (1789)

Втората световна война

Пристигане на португалското кралско семейство в Бразилия през 1808г

Колонизация на Америка

Първа кръстоносна хронология

Втора кръстоносна хронология

Хронология на Третия кръстоносен поход

Откриване на Бразилия и началото на колонизацията

Студената война

Руска революция от 1917г