Историята

Резюме - Какво беше Втората световна война


Втората световна война е военен конфликт, възникнал през първата половина на ХХ век, в който участват повече от седемдесет нации, противопоставяйки се на съюзниците на силите на Оста. Войната започва на 1 септември 1939 г. с нахлуването в Полша от Германия и последващи военни декларации от Франция и Великобритания, като продължава до 2 септември 1945 г.
Тази война мобилизира повече от 100 милиона военни и доведе до смъртта на приблизително седемдесет милиона души (приблизително 2% от населението на света по това време), предимно цивилни. Счита се за най-големия и най-кървавия конфликт в историята на човечеството.
Основните нации, които се бориха за Оста, бяха: Италия, Япония и Германия. Тези, които се бориха за съюзниците, бяха особено Франция, Великобритания, САЩ и Съветският съюз.
Войната приключи с капитулацията на страните от Оста, последвана от създаването на Организацията на обединените нации (ООН), началото на Студената война между Съединените щати и Съветския съюз (която излезе от конфликта като световни суперсили) и ускоряването на процеса. на деколонизация в Азия и Африка.


Видео: Немска идеология: Кризата в Германия след Първата световна война и консервативната революция (Декември 2021).