Историята

Възпоменателни дати


Ноември

01 · Ден на всички светии
02 · Ден на всички души
03 · Фризьорски ден
03 · Институция за женско право и глас (1930)
04 · Ден на изобретателя
05 · Ден на науката и културата
05 · Ден на бразилското кино
05 · Ден на любителския радио и електронен техник
07 · Ден на излъчване
08 · Световен ден на урбанизма
08 · Ден на рентгенолог
09 · Ден на хотелиера
10 · Ден на пшеница
11 · Неизвестен ден на войника
12 · Ден на директора на училището
12 · Ден на супермаркета
14 · Национален ден на грамотността
15 · Провъзгласяване на републиката
16 · Музикална седмица
17 · Ден на творчеството
19 · Ден на знамето
20 · Ден на вътрешния одитор
20 · Национален ден за осведоменост на черното
20 · Ден на козметик
20 · Биомедицински ден
21 · Ден на хомеопатията
21 · Поздравителен ден
22 · Ден на музиканта
25 · Национален ден на кръводарителя
27 · Ден на техника по трудова безопасност
28 · Световен ден на благодарността