Историята

Възпоменателни дати


Май

01 · Световният ден на труда
02 · Бивш национален ден за борба
02 · Ден на стенограмата
03 · Държавен ден
05 · Ден на Рондън
05 · Ден на общността
05 · Национален ден на експедицията
05 · Художник за деня на художника
05 · Ден на маршал Рондън
06 · Ден на картографите
07 · Ден на офталмолога
07 · Ден на мълчание
08 · Ден на победата
08 · Ден на професионалния маркетинг
08 · Ден на художника по пластмаса
08 · Международен Червен кръст
09 · Ден на Европа
10 · Ден на конницата
10 · Държавен ден
11 · Телеграфна интеграция в Бразилия
12 · Световен ден на медицинските сестри
13 · Премахване на робството
13 · Ден на бразилското братство
13 · Ден на автомобила
14 · Континентален застрахователен ден
15 · Ден на социалния работник
15 · Ден на банковия мениджър
16 · Ден на Гари
17 · Международен ден на далекосъобщенията и комуникациите
17 · Ден на конституцията
18 · Ден на изработка на стъкло
18 · Международен ден на музеите
19 · Ден на законните стипендии
20 · Възнесение Господне
20 · Ден на комисаря на непълнолетните
21 · Национален ден на езика
22 · Ден на пчеларя
23 · Конституционален ден на младежта
24 · Ден на пехотата
24 · Ден на писателя
24 · Ден на задържания
24 · Ден на телеграфа
24 · Ден на приемния изпит
25 · Ден на индустрията
25 · Ден на масажиста
25 · Ден на работниците в селските райони
27 · Либерален професионален ден
29 · Ден на статистиката
29 · Ден на географа
30 · Ден на геолога
30 · Ден на знамето
31 · Ден на участника в полета
31 · Световен ден за социални комуникации
31 · Свети Дух

Ден на майката (преместваща дата)Видео: Възпоменателна церемония на британските гробища в Пловдив (Ноември 2021).