Историята

Онлайн игри - кръстоносец от 5 клас


Попълнете правилно, като попълните комиксите.

1 - Група, която продължаваме да получаваме у нас. (Пишете в множествено число) (Хоризонтално)

2 - Епоха, на която е настъпило Откриването на Бразилия. (Вертикални)

3 - Националност на първите бели, пристигнали тук, за да колонизират Бразилия. (Вертикални)

4 - Каменна епоха, която се отнася до най-ранното време на Праисторията. (Хоризонтално)

5 - Група, доведена в Бразилия като робска работна ръка. (Вертикални)