Историята

Имиграцията в Бразилия - илюстрирана история


Имиграцията означава да влезете в страна, която не е вашата родна страна, за да живеете или прекарате период от живота си там.