Историята

Приемни изпити в колеж


В този раздел ще намерите някои предишни приемни изпити в колежа, прилагани от различни университети.

Използвайте ги за практикуване на историческото съдържание. За да изтеглите доказателствата, изберете институцията по-долу.

  • FATEC
  • PUC-MG
  • PUC-Рио
  • PUC-RS

Още доказателства скоро ...