Историята

Имиграцията в Бразилия - илюстрирана история (продължение)


Всички тези хора дойдоха и се заселиха в бразилската територия с най-разнообразен бизнес ...

Като кафефермите ...

занаятчийски дейности ...

List of site sources >>>