Историята

Имиграцията в Бразилия - илюстрирана история (продължение)


Италианците дойдоха ...И японците ...