География

Релеф на Средния запад на Бразилия


Релефът на този регион се характеризира с преобладаването на обширното Централно плато, достигащо надморска височина над 1000 метра.

Той обхваща целия щат Гояс и федералния окръг, като получава местното име на платото Гояно, като се насочва на запад към равнината Арагуая и на юг към утаеното плато на басейна на река Парана.

Образувано е от стари земи и силно сплескано от ерозия, което е породило големи плата, като Parecis, Guimarães и Veadeiros.


Chapada dos Veadeiros (GO)

Западната част на Mato Grosso do Sul и югоизточната Mato Grosso е заета от депресията на влажната зона Mato-Grossense, пресечена от река Парагвай, чиито наводнения заливат депресията. Южното плато се простира в щатите Мато Гросо до Сул и Гояс, като представя плодородна почва, образувана от пурпурната земя.


Бразилска среднозападна помощ


Видео: 97% Owned - Economic Truth documentary - How is Money Created (Септември 2021).