География

История на Южна Бразилия


До средата на XVIII век португалските и португалско-бразилските територии населяват територията на днешния Южен регион.

Беше около 1750 г. с мисиите на йезуитите, които започнаха да оформят градовете Свети Борджа, Свети Ангело, Свети Михаил от Мисиите и Свети Никола, Свети Луи от Гонзага, наред с други.


Sao Miguel das Missões (RS)

Необходимостта от доставка на кожа и месо в района на Минас Жерайс насърчи движението на Паулистас в търсене на диви говеда, които живееха в южните щати.

В началото на деветнадесети век селските райони на днешния Южен регион са били заети от скотовъдни животни, мигранти от произход Сао Пауло и азорски имигранти (от Азорските острови, западно от Португалия), които, привлечени от концесията на земята, влязоха в щатите на Санта Катарина и Рио Гранде до Сул.


Типова архитектура на Азория (Флорианополис - СК)


Типична азорска архитектура в едно от първите азорски селища в Рио Гранде до Сул - Санто Амаро (RS)