География

Слоевете на земята


Земята има вътрешна структура, разделена на три слоя, описани по-долу.

Литосфера или земна кора

Плътен външен слой, който заобикаля земята. Състои се от скали и почва с различно ниво и е съставена от голямо количество минерали.

Литосферата има дебелина приблизително 72 км под континентите, която се нарича континентална кора, и дебелина приблизително 8 км под океаните, която се нарича океанска кора.

Скалите, които изграждат литосферата, могат да бъдат:

  • Магматични скали или магматични скали: Те се образуват от магмата, разположена под втвърдяващите се скали.
  • Седиментарни скали: Образувани от липсата на отломки, причинени от ерозивни действия.
  • Метаморфни скали: Образувани от магматични и утаечни скали, които са се променили.

Мантия

Слой, разположен точно под земната кора и се простира до почти половината от радиуса на земята. Образува се от няколко вида скали, които поради високите температури са в пастообразно състояние и се наричат ​​магма.

Сърцевина

Той е най-вътрешният слой на планетата и представлява около 1/3 от цялата земна маса. Той има много високи температури и се смята, че се образува от метали, като желязо и никел, сред другите елементи.

List of site sources >>>


Видео: Строеж на Земята. Всичко най-важно (Януари 2022).