География

Картография (продължение)


Дистанционно проучване

Другата картографска техника, дистанционното изследване, е предаването от спътник на информация за повърхността или атмосферата на планетата.

Почти цялото физическо събиране на данни за експерти се извършва чрез дистанционно проучване, със специализирани спътници, които правят снимки на земята на фиксирани интервали.

За генерирането на изображения от спътници се избира светлинният спектър, който се вижда, а някои могат да изпращат сигнали, за да ги улавят в своето отражение със Земята, генерирайки хиляди възможности за информация за минерали, концентрации и видове светлина. растителност, между другото.

Има спътници, които дори могат да видят обект до осем инча на земната повърхност, когато нормалната разделителна способност е двадесет метра.


Видео: Разследване: Агенцията по кадасър и "дюнигейт" (Септември 2021).