География

Карти


Местоположението на всяко място на земята може да бъде показано на карта.

Картите обикновено се рисуват върху плоски повърхности, в намалено съотношение с избраното местоположение на Земята.

Никоя отпечатана карта не може да показва всеки аспект на даден регион. Картите, за разлика от въздушната фотография и сателитните данни, могат да показват концентрация на населението и доходите, разлики в социалното развитие, наред с друга информация.

Тъй като картите имат плоско изображение, те не представят вярно геоидната форма на земята, което кара картографите да използват глобуси, за да имитират тази форма. Най-често срещаните карти са политически и топографски. Политиците очертават континенти и граници между държавите, докато топографските графики представляват релеф на височини (обикновено включително и най-важните реки).

За изготвяне на картографски карти зависи система за местоположение с дължини и ширини, мащаб, проекция и символи.

Днес голяма част от материала, от който се нуждае картографът, се получава чрез дистанционно наблюдение със сателитна или въздушна фотография.


Видео: Как се гадае на карти (Септември 2021).