География

Климат в Средния Запад


Климатът в региона е полувлажен тропически, с чести летни дъждове. В северните и южните крайности на региона средната годишна температура е 22ºC, а в плато варира от 20º до 22ºC.

През пролетта / лятото високите температури са често срещани, а най-топлият месец варира от 24º до 26ºC.

Средната стойност на най-горещите месечни максимуми е между 30º и 36ºC. През зимата поради полярна инвазия се срещат по-ниски температури. В най-студения месец средната температура се колебае между 15º и 24ºC, докато средната минимална е между 8º и 18ºC.

Средната годишна валежи е от 2000 до 3000 мм северно от Мато Гросо, докато в Пантанала на Мато Гросо е 1250 мм. Въпреки това регионът на Средния запад е добре зареден с валежи, като над 70% от общите валежи се появяват от ноември до март, което прави зимата доста суха.