Историята

Гравиране на адмирал Кътбърт Колингвуд, 1748-1810


Гравиране на адмирал Катбърт Колингвуд, 1748-1810

Тази гравюра показва адмирал Кътбърт Колингвуд (1748-1810), един от близките приятели на Нелсън и втори командващ в Трафалгар. Finder.