География

Валежи (продължение)


Това е суспензията на миниатюрни водни капчици или кристали и лед във въздушен слой близо до земната повърхност.

По международна конвенция, терминът мъгла когато хоризонталната видимост на земята е по-малка от 1 km; когато хоризонталната видимост на земята е по-голяма от 1 km, се нарича окачването мъглявина.

Мъглата е облак, основан на контакт със земята. Мъглата може да се образува, когато въздухът се насити чрез радиативно охлаждане, адвективно охлаждане, разширително охлаждане (адиабатно) или добавяне на водна пара.


Мъгла в Campinas - SP


Мъгла - ниска видимост


Видео: В Пазарджик очакват валежи между 60 и 100 л, свикаха кризисен щаб (Септември 2021).