География

Широта и дължина


След това разберете разликата между тези географски координати.

Ширина

Широта е ъгълът, образуван между екватора и прогнозна точка.

Всички точки в Еквадор имат географска ширина равна на 0 °. Точките на север от екватора имат географски ширини по-големи от 0 °, вариращи до 90 °, което е географската ширина на северния географски полюс. По същия начин географските ширини на юг от земния екватор варират от 0º до 90º, географската ширина на южния географски полюс.

За диференциране на стойностите се дава положителен сигнал към северните ширини и отрицателен към южните ширини.

Дължина

Това е ъгълът, образуван между преминаващия меридиан и меридиана на Гринуич. Географската дължина се измерва от 0º до 180º, източно или западно от Гринуич.

По конвенция сигналите се приписват и на дължините: отрицателен запад и положителен изток. Като имаме стойностите на географската ширина и дължина на дадено местоположение, ще определим географските му координати.


Видео: Определение широты и долготы (Септември 2021).