География

Подводни вулкани и вулканични отвори


Подводните вулкани и вулканичните отвори са общи черти в определени райони на океана.

Много от тях са активни и най-често се намират в плитка вода. Присъствието му се долавя чрез парни струи и скални отломки, хвърляни над повърхността на морето постоянно.

Други обаче остават на големи дълбочини и поради теглото на водата върху тях се възпрепятстват образуването и експлозивното изпускане на пари и газове, дори когато са в много големи пропорции.

В дълбоките води изригванията му не достигат повърхността поради натиск от океана.


Подводни вулкани близо до повърхността


Видео: Бъдеще по проект Future By Design - целият филм (Декември 2021).