Историята

Лейтенант D.W. Военни усилия на гей - нападение 31


Лейтенант D.W. Военни усилия на гей - нападение 31

Тази страница от Lt D.W. „Военното усилие“ на гей обхваща Raid 31

Рейд 31 е атака срещу 24 германски оръдия близо до Зело на 10 април 1945 г. в подкрепа на Осмата армия. Атаката беше успешна, като всичките му бомби удариха целта.

Много благодаря на Мартин Хамптън, зет на лейтенант Гей, че ни изпрати този материал. Тези страници идват от собствения личен бележник на Гей, който започва с подобна информация в полетния му дневник, но става по -подробен и включва също редица интересни елементи, които са били поставени.


Върнете се в галерия SAAF № 12 на ескадрила