География

Предимства и недостатъци на производството на електроенергия


Има редица предимства и недостатъци при изграждането на язовири за производство на енергия от водноелектрически язовири. Така правителството и населението на страната зависи от преценката на плюсовете и минусите, за да се оцени необходимостта от разширяване на този тип енергийна политика.

Сред предимствата, които първоначално можем да споменем, че водата е възобновяем ресурс - стига запазването на речните извори да е гарантирано. Второ, е фактът, че цената им е много по-ниска в сравнение с други видове инсталации, като термоелектрически, вятърни и ядрени. Можем също така да подчертаем, че водноелектрическите централи не допринасят за образуването на замърсители в атмосферата, като термоелектрическите.


Схема на работа на водноелектрическа централа

Сред недостатъците е пространството, заемано от зарибяване на реки за изграждане на язовири. Тази среда може да възникне в райони от горски резервати, богати на фауна и флора, които допринасят за поддържането на живота в определени региони. Освен това заетата зона може да е дом на местни общности и традиционно население, които виждат в това пространство не само място на пребиваване, но и афективно пространство, далеч от което те трудно ще се адаптират.


Изграждането на водноелектрически язовири изисква заглушаване на водата на големи площи.


Кули на църквата на Ита (СК) в язовира Ита. С издигането на водите на река Уругвай поради затихване на язовира, това, което остана от наводнената част на града, бяха тези две кули.


Видео: Лице в лице: Димитър Манолов: За да се осигури минимална пенсия от 200 лв. . (Септември 2021).