География

Помощни моделиращи агенти (продължение)


Ледниците

Те са големи ледени маси, които започват да се образуват на много студени места, поради снега, който не се топи през лятото.

Теглото на снежните слоеве, натрупано през последователни зими, го превръща в лед.

Когато тази маса лед се движи, тя ерозира околните скали, образувайки U-образни долини.