География

Релефни моделиращи агенти


За да се формират различните видове релеф, има нужда от агенти, които моделират този релеф.

Известни още като релефни „скулптори“, моделиращите агенти са сили, които са действали в продължение на милиони години, образувайки земния релеф. Те са разделени на два вида: външни и вътрешни.

на вътрешни агенти Това са структурни процеси, които действат отвътре навън: тектонизъм, вулканизъм и земетресение. на външни агенти които оформят терена са структурни процеси, които действат върху земния пейзаж непрекъснато и непрекъснато. Следователно те са тези, които действат над релефа, тоест върху повърхността (пример: атмосферни влияния, валежи, ледници и др.).

Кликнете върху следните връзки, за да научите повече за всеки от агентите.

List of site sources >>>


Видео: Моделиращ пластелин (Януари 2022).