География

Помощни моделиращи агенти (продължение)


Наводнения

Наводнението е голямо количество вода, която тече бурно, в резултат на обилни валежи.

Това водно насилие има голяма ерозивна сила. На наклонена земя без растителна покривка, оттоците могат да се изтеглят от плитки бразди до по-дълбоки, наречени яри.

В Бразилия комбинираното действие на стока и подземните води причинява дерета, огромни дупки, които унищожават обработваемата земя, увреждайки селското стопанство.