География

Помощни моделиращи агенти (продължение)


Вулканизъм

Това е действието на вулканите. Вулканизмът наричаме съвкупността от процеси, чрез които магмата и свързаните с нея газове се изкачват през кора и се освобождават в земната повърхност и атмосфера.

Изхвърлените материали могат да бъдат твърди, течни или газообразни и да се натрупват в находище под вулкана, докато натискът не предизвика изригване.

Лавата се стича по вулканичната сграда, променяйки и създавайки нови форми в пейзажа. Повечето от земните вулкани са концентрирани в Тихоокеанския огнен кръг, от Андите до Филипините.

Сеизмични шейкове или земетресения

Земетресение или земетресение е внезапно движение или земетресение, причинено от рязкото освобождаване на постепенно натрупаните усилия. Това движение се разпространява през скалите чрез сеизмични вълни (които могат да бъдат открити и измерени чрез сеизмографи).

Точката на вътрешността на земята, където започва земетресението, е хипоцентърът или фокусът. Епицентърът е точката на земната повърхност, където се проявява. Интензивността на земетресенията се определя от скалата на Рихтер, която измерва количеството енергия, освободена при всяко земетресение.