География

Скали и минерали


Минерален

минерален Това е естествен химичен елемент или съединение, получено в резултат на неорганични процеси, намиращи се в земната кора.

С изключение на живак и вода, всички останали минерали са в твърдо състояние. Що се отнася до неговата структура, ние подчертаваме разцепване, the фрактура и на твърдост.

Най- разцепване Характерното е, че минералите трябва да се счупят или да се разделят на определени равнини.

Най- фрактура Характерното е, че много минерали трябва да се разпадат неправилно, оставяйки грапави повърхности.

Най- твърдост разделя минералите по молекулна плътност. По-твърдите минерали надраскват най-твърдите.


Кварцов кристал


Пиритен кристал

Класификация на минералите

Метални минерали

Неметални минерали

Изобилие (желязо, манган, алуминий и др.)

От химически, торови и специални цели (фосфати, нитрати, сяра, натриев хлорид и др.)

Оскъдни (злато, сребро, олово, цинк и др.)

Строителни материали (цимент) и вода.


Видео: "Без формат" - Скали, минерали, скъпоценни камъни и техните езотерични свойства (Септември 2021).