География

Наземни биоми (продължение)


Тундра

Основни региони: Северна Канада, Арктика и Далечен Северна Русия.

Типична растителност: наличие на лишеи, мъхове и тревисти.

температура: Ниска температура почти всяка година. Кратко лято с меки температури.

приземен: остава замразена почти всяка година. Размразяване през лятото.

Дъжд и влажност: Умерени валежи и влажност.

разнообразие: твърде ниско


Тундра в Русия

Подове или ивици на растителност


Многоетажен аспект на растителността. Растителността се променя с надморската височина.