География

Източници на енергия (продължение)


Съставен преди милиони години от натрупването на подземни органични материали.

Производството на енергия от тези източници обикновено генерира замърсяване, което допринася за увеличаване на парниковия ефект и глобалното затопляне.

Това важи особено за петролните продукти (дизел и бензин) и въглищата. В случая на природния газ нивото на замърсителите е много по-ниско.


Добив на нефт - пример за изкопаема енергия


Видео: Протеиново фъстъчено масло от Pure Nutrition - за вкусна и здравословна закуска (Септември 2021).