География

Карта на растителността в Бразилия


Следва картата на бразилската растителност, както и характеристиките на всеки от споменатите видове.

Кликнете върху желания тип, за да видите подробна информация за него.


Вегетационна карта на Бразилия (кликнете за увеличение)

Тропически гори в Амазонка
Той е влажен и има гъста и разнородна растителна покривка. +
Атлантическа гора
Има богата и разнообразна растителност, оригинална от влажния бряг и вътрешността на югоизток. +
дебел
Има храстови и тревисти образувания. Това е типично образувание в централна Бразилия, където климатът е алтернативно сух и влажен. +
Гората на Кокаи
Концентрирана в средата на север, тя е преходна формация между гората на Амазонка и катинга. +
Каатинга
Растителност, адаптирана към типичния недостиг на вода в североизточната част на страната. +
Араукария гора
Преобладават араукариите или боровете. +
блато
Сложна растителност на заливната зона на влажната зона Мато Гросо. +
Campos
Образува се от треви и храсти. Те преобладават в южната част на страната. +
Крайбрежна растителност (Mangroves)
Често срещан в крайбрежните влажни зони. +


Видео: ФИЛИПИНСКИТЕ СЪЩЕСТВА В БОХОЛ ФИЛИПИНИТЕ (Октомври 2021).