География

Източници на енергия (продължение)


Това е енергията, получена от краткосрочното разлагане на органични материали (оборски тор, хранителни отпадъци, селскостопански отпадъци). Произвежданият газ метан се използва за генериране на енергия.

При производството на енергия от биомаса традиционните изкопаеми горива са изключени, въпреки че те също са получени от живота на растителни (въглища) или минерални (нефт и природен газ), но са резултат от няколко трансформации, за които са необходими милиони години. да се случи.

Биомасата може да се счита за възобновяем природен ресурс, докато изкопаемите горива не се подновяват в краткосрочен план.


Отпадъци, генериращи енергия


Видео: Протеиново фъстъчено масло от Pure Nutrition - за вкусна и здравословна закуска (Септември 2021).