География

Източници на енергия (продължение)


Генериран от вятъра. Големите витла са инсталирани на открити площи и техните движения генерират електричество.

Той е чист и неизчерпаем източник и се разраства в Бразилия. Повечето вятърни централи са концентрирани в североизточните и южните райони на Бразилия.

Въпреки това, почти цялата национална територия има потенциал да генерира този тип енергия.

Развитието на вятърната енергия в Бразилия помага на страната да постигне стратегическите си цели за повишаване на енергийната сигурност, намаляване на емисиите на парникови газове и създаване на работни места.


Вятърна енергия - чиста, неизчерпаема енергия