География

Съдържание


Въведение

Какво означава география?
Защо изучаваме география?
символ
принципи

Физическа география

Той изучава природните характеристики, съществуващи в земната повърхност. Той се занимава с характеристиките на Земята, нейната динамика и природни елементи, като климат, релеф, геология, топография, растителност, хидрография, наред с други.
Достъп до съдържанието

Човешката география

Той изучава отношенията на човека с физическата среда, като се има предвид, че той е трансформиращ агент на повърхността на планетата Земя. Той обхваща икономиката, миграционния поток, околната среда, промишлеността, технологиите, социалните, политическите и културните дейности.
Достъп до съдържанието

Икономическа география

Това е клон, свързан с човешката география, който изследва местоположението, разпределението и организацията на икономическите дейности в различни части на планетата. Затова тя изучава многообразието на икономическите условия на земята.
Достъп до съдържанието


Видео: Как да създадем съдържание с препратки? Word уроци от Аула (Декември 2021).