География

Професията на географа


Именият географ е професионалистът, който изучава география.

Географите не само изследват физическите и социалните аспекти на земята, но и причините за тези аспекти и възможните последици за околната среда.

Географът в Бразилия е професионалистът, завършил бакалавър по география, квалифициран по закон 6664/79 и получава регистрацията си в CREA - Регионалния съвет по инженерство и архитектура - на своята държава.

Професионалното разграничение между географ и учител по география е, че Географът е квалифициран да издава технически съвети, стига редовно да се асоциира с CREA, както и за подготовката на EIA / RIMA (предварително проучване на въздействието върху околната среда и доклад за въздействието върху околната среда). ), а също така може да подаде оферта за държавни кадри, които се нуждаят от бакалаври.

Учителят по география е професионалистът, който притежава специалност география и може по закон да упражнява функциите на преподаване, от 6-ти до 9-ти клас на основното училище и гимназията.

За да преподава във висшето образование, както за бакалавър, така и за завършил, изискването е магистърска степен, не по същество в областта на географията, а в сродни области.
29 май е денят на Географа.


Географът, от Йоханес Вермеер


Видео: ПЛАТФОРМА ГЕОГРАФИЯ -Геолого-географски факултет на СУ Св. Климент Охридски, 2017 (Ноември 2021).