География

Географски упражнения


Ето няколко решени упражнения по география. Скоро ще добавим още въпроси.

 • Колко късно са Mato Grosso (MT) и Mato Grosso do Sul (MS) в сравнение с Greenwich?

 • Каква е разликата между населена и населена страна?

 • Какъв е преобладаващият климат в Амазонка?

 • През какви състояния преминава линията на екватора?
  а) Амазонас, Рорайма, Пара и Амапа
  б) Амазонас, Пара, Амапа и Рондония
  в) Пара, Амапа, Рондония и Рорайма
  г) Пара, Амапа, Рораима и Сао Пауло

 • Остров Централна Америка също се нарича:
  а) Рай
  б) Антили
  в) Район на колонизация
  г) Район за проучване

 • Назовете три характеристики на развитите страни.

 • Какъв е смисълът на съкращението СТО? Назовете пет от водещите страни в тази група.


Видео: Великите географски открития (Септември 2021).