Историята

Рецензия: том 38 - Римска империя


От латинските воини на Палатинския хълм в епохата на Ромул, до последните защитници на Константинопол през 1453 г. сл. Н. Е. Оръжията на римската армия непрекъснато се развиват. Чрез слава и поражение римският воин се адаптира към променящото се лице на войната. Поради огромните размери на Римската империя, която достига от Британските острови до Арабския залив, екипировката на римския войник варира значително в различните региони. Чрез използването на материали като кожа, лен и филц, армията е в състояние да приспособи оборудването си към този разнообразен климат. Оръжията и доспехите на императорския римски войник хвърлят нова светлина върху многото различни видове брони, използвани от римския войник, и комбинира писмени и художествени източници с анализа на стари и нови археологически находки. С огромно богатство от плочи и илюстрации, които включват древни картини, мозайки, скулптури и изображения на монети, тази книга дава на читателя несравним визуален запис за този завладяващ период от военната история.


Рецензия: том 38 - Римска империя - история

Свети Йероним изброява седем степени на посвещение в мистериите на Митра. 41 Вероятно има връзка между броя на класовете и седемте планети и има доказателства, похвалили свещениците за защитата на бога за всяка планета. 42 Мозайка в мистията на Остия на Фелицисимус изобразява тези степени, с хералдически емблеми, които са свързани или с класовете, въпреки че може да са просто символи на планетите. 43 Предполага се обаче, че повечето последователи на Митра са били просто посветени, а седемте степени всъщност са степени на свещеници. 44

Оценките се свързват в мозайки в Митриума на Фелицисимус, Остия, с определени обекти. За всеки клас се дават три предмета, като единият изглежда е символ на степента, докато другите два са символи на бога или богинята. 45 В митраума Санта Приска в Рим, оценките са изброени с надпис до всеки, възхвалявайки титуляря на планетарно божество. Това ни дава следното утешение: 46

Освен това се споменава в надписите на a pater patrum. Това вероятно не е по -висок клас, а вместо това е свързан с факта, че може да има няколко инициатори на оценка pater, и че един от тях стана pater за всички тях. 47 По същия начин в един Митреум имаше един pater leonum, "Баща на лъвовете". 48 49

Приемът в общността беше завършен с ръкостискане с pater, точно когато Митра и Сол си стиснаха ръцете. По този начин посветените бяха наричани syndexioi, тези „обединени от ръкостискането“. 50 Терминът се използва в надпис 51 и се подиграва с Firmicus Maternus 52.


Списъци с тази книга


Рецензия: том 38 - Римска империя - история

Ръководство за римските останки във Великобритания, 5 -то издание, Кеймбридж: Cambridge University Press

The Трискелес, древен символ на Сицилия, Оксфорд: Археопрес

Пунта Сека. Живот и смърт в селско селище в ранновизантийска Сицилия (Бюлетин Antieke Beschaving, Допълнение), Leuven: Peeters

Книжни глави и статии в списания в пресата

„Сицилия“, в Б. Бърел (ред.), Спътник на археологията на Римската империя , Чичестър: Wiley-Blackwell

‘UBC Разкопки на римската вила в Герация (EN), Сицилия. Резултати от сезон 2018 ’, Mouseion 17.2 (2020), дължими в началото на 2021 г.

„The praedia Philippianorum: късен римски имот в Gerace близо до Enna ’, в P. Campbell, A. Karivieri, K. Görannson и C. Prescott (eds.), Тринакрия, остров извън времето. Международна археология в Сицилия, Оксфорд: Oxbow Books, предстояща 2021 г.

Текущи проекти на терен

(1) Проектът Gerace, провинция Ена, Сицилия, проучва мястото на римска вила в сърцето на Сицилия, разположена в плодородна земеделска земя с обширна панорама. Открит е случайно преди 20 години, когато порой се изсипа от бреговете си и проряза единия ъгъл на древна структура, разкривайки мозайка. Последващите ограничени разкопки откриват плана на повърхността на малка конструкция с пет стаи и неправилен L-образен коридор. Пробният изкоп, спускащ се до нивото на пода, предполага, че в коридор и в абсидирана стая има геометрични мозаечни настилки. Тази сграда е допълнително частично проучена през 2007 г., но не е напълно разкопана.

През май 2012 г. UBC проведе свои собствени първи разследвания в Gerace, включващи екип от Британското училище в Рим, който извърши геофизични проучвания върху широка площ от 3-ха площ. Това идентифицира 50-метрова сграда на изток от конструкцията с мозайки, както и няколко стопански постройки и местоположението на пет пещи. Следователно целите на проекта Gerace, за който е получено финансиране за пет години от SSHRC през април 2013 г., и още три години за подновен грант през 2018 г., са:

а) да се разкопаят по -широко пробни площи на римските структури

б) да установи хронологията и етапите на изграждане на обекта, да определи датата както на първоначалното строителство на вилата, така и на нейното унищожаване, и да оцени естеството на всяка пост-римска окупация

в) да се оцени функцията на различните сгради на обекта (жилищни или селскостопански?), и да се наблюдават всички промени във времето

г) за възстановяване на керамични останки (керамика, лампи, амфори, керемиди) с оглед разбиране както на местната керамична циркулация през римския период, така и за оценка на степента на вносна керамика, за да се разберат по -добре търговските връзки на Герас с други части на Сицилия и на Средиземноморието

д) за възстановяване на фауни и карбонизирани остатъци от семена, за да се установи асортиментът от отглеждани растения и животни, отглеждани (или във всеки случай консумирани) от жителите на Герация.

От средата на май до средата на юни 2013 г. първият сезон на разкопки беше проведен в Gerace с помощта на 13 студенти от UBC. Две стаи в „сградата, наподобяваща вила“ бяха разкопани и се оказаха сервизни помещения, едната с пейка и каменна „работна станция“ (до височината на талията), както и с паркет (може би кухня), а другата с бяла мазилка по стените и бял хоросанов под. Сградата, за която датата на втория век е предложена от един предишен багер, а началото на четвърти век - от друга, е датирана не по -рано от 360 г. сл. Н. Е. На базата на африканска червена керамика, която е била част от белия хоросан етаж в последния. Част от коридора, покрит с мозайка извън тези стаи, също беше изследван, а ръбът на това, което очевидно беше горещият басейн на малка баня, с бял хоросанов под, все още на място и неговият хипокауст е запазен, също е открит. Сградата е разрушена от пожар: керамика и две непокътнати африкански червени лампи от втората половина на V век показват, че това се е случило не по -рано от ° С. 450 г. от н.е.

В непосредствена близост до тази структура 50-метровата сграда, идентифицирана за първи път от геофизиката, се оказа, че има непокътнат каменна настилка, но много малко находки показват, че тя може да не е била напълно завършена, когато внезапно се е срутила, вероятно при земетресение. Тя ясно предхожда банята и нейната дупка, която разруши част от западната стена на дългата сграда, за да осигури място за огън на хипокауста. Керамиката в грима за пода на дългата сграда предполага, че не е по-рано от втората четвърт на четвърти век (и част от по-ранна сграда е идентифицирана отдолу), може да е била в процес на строителство през 361/3 г. сл. Хр. сплескан от земетресение, за което Либаний съобщава, че по това време е разрушило повечето от градовете на Сицилия. Функцията на сградата е загадъчна, въпреки че може би е била използвана като конюшня, по -вероятно е да е била голяма житница.

Находките включват 99 печати за плочки, използващи 10 различни матрици, като някои плочки получават до три печата. Изглежда, че всички са били част от едно производство, на собственик на земя, наречен Philippianus, чието име се повтаря на много от тях, и са направени за покрива на вилата, построена след ° С. 370 г. сл. Н. Е., Че той може да е издигнал наградни конни състезания в Герация, се предполага от някои от печатите, на които са представени коне с шлейфове на главата, свързани също с победни корони и палмови клони. Вегеций и други съобщават, че сицилианските циркови понита са били високо оценени в римския свят и Филипиан може да ги е отглеждал в тази добре напоена централна област на Сицилия в късните римски времена. Всъщност коне все още се държат в имението Гераце и до днес. Има необичайно забележимо присъствие на конски кости в древните фауни, които включват жребчета и дори конен млечен зъб, което предполага, че в имението е имало шипован. Баня, разкопана между 2016 и 2019 г., е произвела непокътната мозайка в нея фригидариум който има надпис от четирите страни (уникално така в цялата Римска империя). От това научаваме името на имението ( praedia Philippianorum) и че е имало или#8216 радост за ’, или ‘ радост в ’ Капитолини (Капитолини гаудиум). Това е или препратка към ново семейство (сключване на брак с филипианите?), Или позоваване на капитолийските състезания в Рим ( certamina Capitolina), създаден от Домициан през 86 г. сл. Хр. и все още укрепващ в края на четвърти век. Ако последното е правилното тълкуване е вярно, това означава, че Филипиан е тренирал коне в Герация и ги е участвал за състезания с колесници в тези игри в гръцки стил, някъде през втората половина на четвърти век след Христа, и е печелил там.

Резултатите от разкопките се публикуват в поредица от годишни доклади в списанието Mouseion и паралелно, на италиански, в Сицилия Антиква и сега в Cronache di Archeologia. Допълнителна статия, върху печатите от плочки, открити през 2013 г., е публикувана през Списание за римска археология 27 (2014). През 2014 г. не бяха извършени разкопки, но през 2015 г. беше извършен втори сезон на разкопки. За да прочетете обобщение на резултатите от този сезон, щракнете върху тук. През 2016 г. е проведен трети сезон на разкопки и е налице обобщение на резултатите тук. Четвърти сезон на разкопки беше проведен през 2017 г. и има обобщение на резултатите тук . През 2018 г. се проведе пети сезон и може да се намери обобщение на резултатите тук . Последният сезон на разкопките се проведе през 2019 г., а през 2020 г. трябваше да се проведе кратък учебен сезон, но беше отложен за 2021 г. поради коронавирус.


Историята на Древен Рим

Големите курсове са попаднали или пропуснати, не поради качеството на информацията, а поради слушаемостта на участващите преподаватели. Мислех, че ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИЯ РИМ е натоварена с интересна информация, но професорът изглеждаше постоянно притиснат от времето. Постоянното повтаряне на фрази като & quotwe don & apost имат време да влязат в това & quot или & quotthat & aposs тема за друг курс & quot станаха монотонни.

Това е приличен преглед на Древен Рим, особено на тези, които се интересуват от военната история. Големите курсове са ударени или пропуснати, не поради качеството на информацията, а поради слушаемостта на участващите професори. Мислех, че ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИЯ РИМ е натоварена с интересна информация, но професорът изглеждаше постоянно притиснат от времето. Постоянното повтаряне на фрази от типа „нямаме време да навлизаме в това“ или „това е тема за друг курс“ стана монотонно.

Това е достоен преглед на Древен Рим, особено тези, които се интересуват от военната история на цивилизацията. Темите се пързаляха бързо, но ако нещо ме интересуваше, можех да го отбележа и да копая по -дълбоко сам. В по -голямата си част материалите в хронологичен ред, но в края имаше няколко лекции, където той разгледа обширно обзорите на шепа културно значими аспекти на римския живот. Всеки от тях беше в една лекция - жени, Колизеумът, езичеството, християнството - преди да се върнат при последната шепа императори.

Като цяло това не ми е любимо. Можех да слушам отделните лекции, но нищо не ме вдъхнови. И аз дълбоко се интересувам от древен Рим, така че не мисля, че това беше толкова темата, колкото пренебрежителното предаване. Определено не ми е любим. . Повече ▼


[4] Съюз в Калмар през 1397 г. на Швеция - Дания - и Норвегия -

сформирана от Маргарет Кралица от 2 -те последни и усилено избрани за кралица също от първата. † Тя свика депутатите на 3. Стас. Genl. в Калмар - 40 от всеки присъствал и усилващ Съюза или Договора - основният аргумент, използван от кралицата - споровете и войните, когато се разделят.

Съюзът се състои от 3 основни члена:

1. че 3 -те Kgdoms, които бяха всеки по избор - sd. имат един и същ крал, който да бъде избран поотделно от всеки, с изключение обаче в полза на потомство, което 3 -те К могат да изберат.

2. Кралят да раздели резиденцията си по ред amg. всеки, & усилвател да харчи във всеки приходите на всяка корона

3. Най -важното е, че всеки sd. запазва своите специфични привилегии на Сената - митниците. Правители. Магистрати - Genls. Епископи и дори войски и гарнизони за усилване да бъдат взети от съответните царства. така че King sd. никога не трябва да се допуска наемане на лица един на друг, които взаимно се считат за непознати.

Този Съюз, по този начин несъвършен, увеличи взаимната вражда и постави основата за свежи и още по -горчиви враждебности и мизерии.

Опасност, ако е разделена, - 1 от чужда инвазия по море - 2. на източна инвазия, на S. Sts.16

Примери за нашествия на беззащитни брегове † 17

Такова по -страхотно, отколкото по суша, защото по -внезапно и лесно се поддържа от доставките

Римляните нахлуват в Англия
а) Саксонците нахлуват в Англия
Датчани - да
Норманите го правят
б) Датчаните правят Франция Египтяни и амплоанисти нахлуват в Гърция
Английски - Ирландия Гърция го прави. Италия
Европейци Америка Картагенците го правят. Италия и Испания
направете. Източна Индия Вестготи от Испания - Барбария
направете. Африка

- Страни без флот, завладяващи се пропорционално на брега - Англия по -често и напълно завладяна от Франция или Испания.19


Отпивайки солта на Сатурн

Оловен (II) ацетат (Pb (CH3COO) 2) е токсично химично съединение, тъй като съдържа олово, което има сладникав вкус. Освен името си, това опасно съединение е било известно и в миналото с други имена, включително захар от олово и сол на Сатурн от древните, и прах на Гулард от 18 век.

Въпреки че оловен (II) ацетат е вреден за човешкото здраве, той е бил широко използван от древните римляни като форма на изкуствен подсладител, особено във вината. Писанията на някои древноримски автори показват, че римляните са били наясно с опасностите от консумацията на олово, но дотогава щетите вече са били нанесени.

Оловен (II) ацетат, известен също като оловна захар. (Спален химик/ CC BY 3.0 )

Използването на оловна захар като изкуствен подсладител от римляните може да се намери в писанията на няколко древни автори. Плиний Старши, Катон Старият и Колумела (които са писали за римското земеделие) пишат, че сироп се произвежда чрез варене на неферментирал гроздов сок, за да се концентрират естествените му захари. Ако сокът беше намален до половината от първоначалния си обем, той се нарича дефрутум, докато сироп, съдържащ една трета от първоначалния си обем, е известен като сапа.

Тъй като сокът се вари в чайници от оловни сплави, този вреден елемент може да проникне в сиропа. При взаимодействие с ацетатните йони в гроздовият сок се получава оловен (II) ацетат.

Бронзова кофа за смесване на вино с дръжки във формата на гъска от термополиум (заведение за бързо хранене) в римския Помпей през I век сл. Хр. (Мери Харш/ CC BY NC SA 2.0 )

Може да не е оловен (II) ацетат, а по -скоро концентрацията на глюкоза и фруктоза от гроздовият сок, която е дала на сиропа сладост. Може би допълнителната сладост, която съединението придава на сиропа, привлича вниманието на римляните.

Според един източник откриването на оловен (II) ацетат като подсладител е случайно. Докато се опитваха да направят продуктите си по -сладки, римските винари експериментираха с различни съставки и техники за приготвяне. В един момент те се опитаха да сварят остатъка от неферментирал гроздов сок в оловни чайници. Когато предприемаческите винари забелязаха, че тази процедура произвежда най -сладкия сироп, те решиха да започнат да произвеждат това вещество в големи количества.

Вакх (Дионис), Ватикански музеи. (Wouter Engler/ CC BY SA 4.0)


Историята на Древен Рим

Регистрирайте се в LibraryThing, за да разберете дали тази книга ще ви хареса.

Няма текущи разговори в Talk за тази книга.

Големите курсове са попаднали или пропуснати, не поради качеството на информацията, а поради слушаемостта на участващите преподаватели. Мислех, че ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИЯ РИМ е натоварена с интересна информация, но професорът изглеждаше постоянно притиснат от време. Постоянното повтаряне на фрази от типа „нямаме време да навлизаме в това“ или „това е тема за друг курс“ стана монотонно.

Това е достоен преглед на Древен Рим, особено тези, които се интересуват от военната история на цивилизацията. Темите се пързаляха бързо, но ако нещо ме интересуваше, можех да го отбележа и да копая по -дълбоко сам. В по -голямата си част материалите в хронологичен ред, но имаше няколко лекции в края, където той разгледа обширно обзорите на шепа културно значими аспекти на римския живот. Всеки от тях беше в една лекция - жени, Колизеумът, езичеството, християнството - преди да се върнат при последната шепа императори.

Като цяло това не ми е любимо. Можех да слушам отделните лекции, но нищо не ме вдъхнови. И аз дълбоко се интересувам от древен Рим, така че не мисля, че това беше толкова темата, колкото пренебрежителното предаване. Определено не ми е любим. ()

(48 лекции, 30 минути/лекция)
Курс № 340

Преподаван от Гарет Г. Фаган
Държавният университет в Пенсилвания
Доктор, Университет Макмастър


1. Въведение
2. Източниците
3. Предримска Италия и етруските
4. Основата на Рим
5. Царете на Рим
6. Regal Society
7. Началото на републиката
8. Борбата на заповедите
9. Римска експанзия в Италия
10. Римската конфедерация в Италия
11. Международната сцена в навечерието на експанзията на Рим
12. Картаген и Първата пуническа война
13. Втората пуническа (или ханибалическа) война
14. Рим в Източното Средиземноморие
15. Обясняване на възхода на Римската империя
16. "Заловеният завоевател" - Рим и елинизъм
17. Управляващи Римската република, част I - Сенат и магистрати
18. Управление на Римската република, част II - Народни събрания и провинциална администрация
19. Натискът на империята
20. Братята Грачи
21. Мариус и Сула
22. "Кралското правило на Сула"
23. Реформите на Сула не са отменени
24. Помпей и Крас
25. Първият триумвират
26. Помпей и Цезар
27. "Доминирането на Цезар"
28. Социален и културен живот в късната република
29. Антоний и Октавиан
30. Вторият триумвират
31. Октавиан се появява върховен
32. Новият орден на Август
33. Императорското наследство
34. Хулио-Клавдиевата династия
35. Императорът в римския свят
36. Кризата от трети век
37. Формата на римското общество
38. Римско робство
39. Семейството
40. Жените в римското общество
41. Империя на градовете
42. Обществени забавления, част I - Римските бани и състезанията с колесници
43. Обществени забавления, част II - Гладиаторски игри
44. Римско езичество
45. Възходът на християнството
46. ​​Възстановяването на реда
47. Константин и Късната империя
48. Мисли за „падането“ на Римската империя


Ако сте играч на турнир, ще знаете колко е важно да бъдете въоръжени с много отварящи се „оръжия“. С паричните награди на карта, всеки иска да подреди всички предимства на своя страна. Да хванеш опонента си по -рано е най -добрият начин да го направиш.

Ако вашият съперник трябва да мисли за себе си, те не само ще използват цялото си време на часовника, но има и голям шанс да сбъркат.

Ако сериозно искате да получите предимство в състезателния шах, тогава този превъзходен пакет от 6 обема е основен материал.
14-часовата енциклопедия на шахматните открития е базирана на най-продаваната книга на Лев Албъртс, Роман Дзинджичашвили и Юджийн Перелштейнис „Открития за шах за черно, обяснено: пълен репертоар“. и „Обяснения за шах за белите“. Две от най -популярните начални книги за всички времена.

Сега получавате целия този материал, удобно представен във видео формат и демонстриран от самия Роман. Плюс това, той е актуализиран, за да включва нови препоръки.

Това е пълно ръководство за 47 различни отвора и трябва да се използва, когато искате да промените нещата и да приложите нова идея. Или може би сте се борили срещу система, използвана от някой от вашите съперници, и искате да знаете как един GM ще я разкъса.

Генералният директор Роман Дзинджичашвили е световноизвестен експерт по отваряне и има рядкото постижение да спечели шампионата на САЩ и Русия. Той също така спечели събитието на World Open и, може би най -впечатляващо, е бил треньор и е тренирал както за Анатолий Карпов, така и за Гари Каспаров. Това е един мъж, когото искате в ъгъла си!


& quot; Влиянието на мистериозните религии върху християнството & quot

Кинг е написал този доклад за курса „Развитие на християнските идеи“, преподаван от Дейвис. Есето изследва как християнството се е развило като отделна религия с набор от централни принципи и как е било повлияно от тези езически религии, които е асимилирал. Кинг повтаря материал от по -ранна статия „Изследване на митраизма“, но разширява дискусията тук до влиянието на други мистериозни религии. 1 Дейвис даде на есето оценка А, като заяви: „Това е много добре и се радвам, че имам вашето заключение. Не толкова, че християнството е било повлияно от мистериозните култове или е взаимствано от тях, а че в дългия исторически процес тази религия се е развила. То, християнството, е израз на копнежа на хората за светлина, истина, спасение, сигурност.

„Тоест с това изследване, което сте направили, виждаме философията както на религията, така и на историята. Под всички изрази, независимо дали са думи, вероизповедания, култове, церемонии, се намира духовният ред - вечно живото търсене на хората за по -висш живот - по -пълноценен, по -изобилен, удовлетворяващ живот.

„Това е от съществено значение. Никога не спирайте с външното, което може да изглежда като заем, но признайте, че има вечна борба за истина, по -пълен живот. Така че чрез опит, познание, както и чрез други форми, външните прояви на религията се променят. Вътрешното духовно продължава вечно. "

Гръцко-римският свят, в който се развива ранната църква, е една от разнообразните религии. Условията на онази епоха направиха възможно тези религии да се носят като приливна вълна над древния свят. Хората на тази възраст бяха нетърпеливи и ревностни в търсенето на религиозен опит. Съществуването на тази атмосфера беше жизненоважно за развитието и евентуалния триумф на християнството.

Тези много религии, известни като мистерии-религии, не си приличаха във всяко отношение: да се направи това заключение би довело до неоправдано и погрешно предположение. Те обхващат огромен диапазон и проявяват голямо разнообразие в характера и възгледите, „от орфизма до гностицизма, от оргиите на Кабира до пристрастията на херметическото съзерцание.“ [Бележка под линия:] Ангус, Мистериозните религии и християнството, стр. vii. 2 Трябва да се отбележи обаче, че тези Мистерии притежават много фундаментални прилики (1) Всички смятат, че посветеният споделя по символичен (сакраментален) начин преживяванията на бога. (2) Всички имаха тайни ритуали за посветените. (3) Всички предлагат мистично очистване от греха. (4) Всички обещаха щастлив бъдещ живот за вярващите. [Бележка под линия:] Енслин, Християнски начала, стр. 187, 188.

Изобщо не е изненадващо с оглед на широкото и нарастващо влияние на тези религии, че когато учениците в Антиохия и другаде проповядваха разпнат и възкръснал Исус, те трябва да се считат за вестители на друга тайнствена религия и че самият Исус трябва да бъде взет за божествения Господ на култа, чрез чиято смърт и възкресение трябваше да има спасение. 3 Не може да се отрече, че е имало поразителни прилики между развиващата се църква и тези религии. Дори християнският апологет трябваше да признае този факт.

Християнството триумфира над тези мистериозни религии след дълъг конфликт. Този триумф може да се дължи отчасти на факта, че християнството отне от своите противници собствените им оръжия и ги използва: по -добрите елементи на мистериозните религии бяха пренесени в новата религия. „Тъй като религиозната история на империята се изучава по -отблизо - пише Кумон, - триумфът на църквата, според нас, ще се появява все повече и повече като кулминацията на дълга еволюция на вярванията. Можем да разберем християнството от пети век с неговото величие и слабост, неговото духовно възвисяване и неговите проклети суеверия, ако познаваме моралните предшественици на света, в който то се е развило. ” [Бележка под линия:] Кумон, Ориенталските религии в римското езичество, стр. xxiv. 4 Победата на християнството в Римската империя е друг пример за този универсален исторически закон, а именно, че тази култура, която завладява, на свой ред е завладяна. Този универсален закон е валиден за религията. Неизбежно е, когато нова религия съществува рамо до рамо с група религии, от които тя непрекъснато отделя членовете си, въвеждайки ги в своята среда с практиките на техните първоначални религии, впечатлени в съзнанието им, че тази нова религия трябва са склонни да асимилират с асимилацията на своите членове, някои от елементите на тези съществуващи религии. "Колкото по -кръстоносна е религията, толкова повече тя поглъща." Със сигурност християнството е кръстоносна религия от самото начало. Именно поради този кръстоносен дух и превъзходната му сила на адаптация, християнството ааа успя да оцелее.

Именно в този момент можем да видим защо познаването на религиите на мистерията е важно за всяко сериозно изучаване на историята на християнството. Почти е невъзможно да се схване християнството чрез и чрез без познаване на тези култове. 5 Трябва да се помни, както се подразбира по -горе, че християнството не е внезапно и чудотворно преобразуване, извиращо, напред пълноценно, както Атина изскочи от главата на Зевс, а е съставна част от бавен и трудоемък растеж. Затова е необходимо да се проучат историческите и социалните фактори, допринесли за развитието на християнството. Говорейки за необходимостта от познаване на тези култове като необходимо за всяко сериозно изследване на християнството, д -р Ангус казва: „Като важен произход на ранното християнство и като основен носител на сакраментаризма на Запад те не могат да бъдат пренебрегнати, за да не успеят признаването на моралните и духовни ценности на елинистически-ориенталското езичество е погрешно разбиране на ранните християнски векове и извършване на несправедливост за победата на християнството. Нещо повече, много от Мистериите са се запазили в различни съвременни фази на мислене и практика. ” [Бележка под линия:] Ангус, Мистериозните религии и християнството, стр. viii.

Това не означава, че ранните християни са седнали и са копирали тези възгледи дословно. Но след като бяха в контакт с тези заобикалящи религии и чуха изразени определени доктрини, беше съвсем естествено някои от тези възгледи да станат част от подсъзнанието им. Когато седнаха да пишат, те изразяват съзнателно това, което е обитавало в подсъзнанието им. Важно е също така да се знае, че римската толерантност е благоприятствала този голям синкретизъм на религиозните идеи. Заемането беше не само естествено, но и неизбежно. 6

Настоящото изследване представлява опит да се направи проучване за влиянието на мистериозните религии върху християнството. За да дам изчерпателна картина на тази тема, ще обсъдя Четири на най -популярните от тези религии поотделно, вместо да ги разглеждаме масово като единна велика религиозна система. Последният метод е подходящ да пренебрегва отличителния принос на всеки култ към религиозния живот на епохата и в същото време да приписва на дадени култови фази на някаква друга система. В заключение обаче ще се опитам да дам онези основни аспекти, характерни за всички култове, които силно повлияха на християнството.

Влиянието на култа към Кибела и Атис

Първата ориенталска религия, нахлула на запад, е култът към Великата майка на боговете. Божествената личност, в която се е концентрирал този култ, е била Magna Mater Deum който е замислен като източник на целия живот, както и олицетворение на всички сили на природата. [Бележка под линия:] Уилоби, Езическо възраждане, стр. 114. 7 Тя беше „Великата майка“ не само „на всички богове“, но и на всички хора ”. 8 „Ветровете, морето, земята и снежното седалище на Олимп са нейни и когато от нейните планини тя се изкачва във великите небеса, самият син на Кронос отстъпва пред нея и по същия начин прави и другия безсмъртен блясък почитайте богинята на страха. ” [Бележка под линия:] Цитирано в Уилоби, Езическо възраждане, стр. 115. 9

На ранна дата е свързано с Кибела, Великата майка, божествен герой, наречен Атик, който олицетворява живота на зеленчуковия свят особено. Около тези две божества възникна „объркана плетеница от митове“ в обяснение на техните култови обреди. Различни писатели дадоха различни версии на мита за Кибела-Атис. Тези специфични различия обаче не трябва да ни засягат, тъй като най -значимите аспекти са общи във всички различни версии. 10 На този етап ние сме загрижени да покажем как тази религия е повлияла на мисълта на ранните християни.

Атис беше Добрият пастир, син на Кибела, Великата Майка, която го роди без единение със смъртен човек, както е в историята за дева Мария. 11 Според мита Атис е умрял, убит от друг или от собствената си ръка. След смъртта на Атис, Кибела плачеше силно, докато през пролетта той отново оживя. Централната тема на мита беше триумфът на Атис над смъртта и участникът в обредите на култа несъмнено вярваше, че неговата привързаност към победоносното божество ще осигури подобен триумф в живота му.

Очевидно е, че в Рим е имало фестивал в чест на смъртта и възкресението на Атис. Този празник се провеждаше ежегодно от 22 до 25 март. [Бележка под линия:] Фрейзър, Адонис, Атис, Озирис, стр. 166. Влиянието на тази религия върху християнството се показва от факта, че във Фригия, Галия, Италия и други страни, където почитането на Атис е било силно, християните адаптират действителната дата, 25 март, като годишнина от страстта на нашия Господ . [Бележка под линия:] Пак там, стр. 199 12

Отново можем да забележим, че на същия фестивал в Атис на 22 март, чукът на бога беше прикрепен към ствола на бор, като по този начин Атис беше „убит и обесен на дърво“. По -късно това изображение е погребано в гробница. На 24 март, известен като Деня на кръвта, Първосвещеникът, представящ се за Атик, извади кръв от ръката му и я принесе вместо кръвта на човешка жертва, като по този начин така или иначе се жертва. It is this fact that immediately brings to mind the words in the Epistle to the Hebrews: “But Christ being come an High Priest … neither by the blood of goats and calves, but by his own blood … obtained eternal redemption for us.”[Footnote:] Heb. 9:11, 12. Now to get back to the festival. That night the priests went back to the tomb and found it empty, the god having risen on the third day from the dead and on the 25th the resurrection was celebrated with great rejoicing. During this great celebration a sacramental meal of some kind was taken, and initiates were baptised with blood, whereby their sins were washed away and they were said to be “born again.”[Footnote:] Weigall, The Paganism In Our Christianity, pp. 116, 117. 13

There can hardly be any doubt of the fact that these ceremonies and beliefs strongly coloured the interpretation placed by the first Christians upon the life and death of the historic Jesus. 14 Moreover, “the merging of the worship of Attis into that of Jesus was effected without interruption, for these pagan ceremonies were enacted in a sanctuary on the Vatican Hill, which was afterwards taken over by the Christians, and the mother church of St. Peter now stands upon the very spot.”[Footnote:] Ibid, p. 117.

Another popular religion which influenced the thought of early Christians was the worship of Adonis. As is commonly known Antioch was one of the earliest seats of Christianity. It was in this city that there was celebrated each year the death and resurrection of the god Adonis. This faith had always exerted its influence on Jewish thought, so much so that the prophet Ezekiel[Footnote:] Ezekiel 8:14. found it necessary to scold the women of Jerusalem for weeping for the dead Tammuz (Adonis) at the very gate of the temple. When we come to Christian thought the influence seems even greater, for even the place at Bethleham selected by the early Christians as the scene of the birth of Jesus was none other than an early shrine of this pagan god—a fact that led many to confuse Adonis with Jesus Christ.[Footnote:] Weigall, оп. цит., стр. 110 15

It was believed that this god suffered a cruel death, after which he descended into hell, rose again, and then ascended into Heaven. Each following there was a great festival in commemoration of his resurrection, and the very words, “The Lord is risen,” were probable used. The festival ended with the celebration of his ascention in the sight of his worshippers. 16 Needless to say that this story of the death and resurrection of Adonis is quite similar to the Christian story of the death and resurrection of Christ. This coincidence had led many critics to suppose that the story of the burial and resurrection of Jesus is simply a myth borrowed from this pagan religion. 17 Whether these critics are right in their interpretation or not still remains a moot question.

However when we come to the idea of Jesus’ decent into hell it seems that we have a direct borrow from the Adonis religion, and in fact from other religions also. Both the Apostles Creed and the Athanasian say that between the Friday night and Sunday morning Jesus was in Hades. Now this idea has no scriptural foundation except in those difficult passages in the First Epistle of Peter[Footnote:] I Peter 3:19–4:6. which many scholars have designated as the most ambiguous passages of the New Testament. In fact the idea did not appear in the church as a tenet of Christianity until late in the Fourth Century.[Footnote:] Weigall, op. цит., стр. 113. 18 Such facts led almost inevitably to the view that this idea had a pagan origin, since it appears not only in the legend of Adonis, but also in those of Herakles, Dionyses, Orpheus, Osiris, Hermes, Balder, and other deities.[Footnote:] Ibid, p. 114.

The Influence of Osiris and Isis

The Egyptian mysteries of Isis and Osiris exerted considerable influence upon early Christianity. These two great Egyptian deities, whose worship passed into Europe, were revered not only in Rome but in many other centers where Christian communities were growing up. Osiris and Isis, so the legend runs, were at one and the same time, brother and sister, husband and wife but Osiris was murdered, his coffined body being thrown into the Nile, and shortly afterwards the widowed and exiled Isis gave birth to a son, Horus. Meanwhile the coffin was washed up on the Syrian coast, and became miraculously lodged in the trunk of a tree. This tree afterwards chanced to be cut down and made into a pillar in the palace at Byblos, and there Isis at length found it. After recovering Osiris’ dismembered body, Isis restored him to life and installed him as King in the nether world meanwhile Horus, having grown to manhood, reigned on earth, later becoming the third person of this great Egyptian trinity.[Footnote:] Weigall, оп. цит., стр. 119. 19

In the records of both Herodotus and Plutarch we find that there was a festival held each year in Egypt celebrating the resurrection of Osiris. While Herodotus fails to give a date for this festival, Plutarch says that it lasted four days, giving the date as the seventeenth day of the Egyptian month Hathor, which, according to the Alexandrian claendar used by him, corresponded to November 13th.[Footnote:] Frazer, оп. цит., стр. 257. Other Egyptian records speak of another feast in honour of all the dead, when such lamps were lit, which was held about November 8th.[Footnote:] Ibid, p. 258. 20

It is interesting to note that the Christian feast of all Souls, in honor of the dead, likewise falls at the beginning of November and in many countries lamps and candles are burned all night on that occassion. There seems little doubt that this custom was identical with the Egyptian festival. The festival of all Saints, which is held one day before that of all Souls is also probably identical with it in origin.[Footnote:] Weigall, оп. цит., стр. 121. This still stands as a festival in the Christian calendar and thus Christians unconsciously perpetuate the worship of Osiris in modern times. 21

However this is not the only point at which the Religion of Osiris and Isis exerted influence on Christianity. There can hardly be any doubt that the myths of Isis had a direct bearing on the elevation of Mary, the Mother of Jesus, to the lofty position that she holds in Roman Catholic theology. As is commonly known Isis had two capacities which her worshippers warmly commended her for. Firstly, she was pictured as the lady of sorrows, weeping for the dead Osiris, and secondly she was commended as the divine mother, nursing her infant son, Horus. In the former capacity she was identified with the great mother-goddess, Demeter, whose mourning for Persephone was the main feature in the Eleusinian mysteries. In the latter capacity Isis was represented in tens of thousands of statuettes and paintings, holding the divine child in her arms. Now when Christianity triumphed we find that these same paintings and figures became those of the Madonna and child with little or no difference.[Footnote:] Ibid, p. 123 In fact archaeologists are often left in confusion in attempting to distinguish the one from the other. 22

It is also interesting to note that in the second century a story began to spread stating that Mary had been miraculously carried to Heaven by Jesus and His angels.[Footnote:] The spreading of this story has been attributed to Melito, Bishop of Sardis. In the sixth century a festival came to be celebrated around this event known as the festival of Assumption, and it is now one of the greatest feasts of Roman Catholicism. It is celebrated annually on August 13th. But it was this very date that the festival of Dianna or Artemis was celebrated, with whom Isis was identified. Here we see how Mary gradually came to take the place of the goddess.[Footnote:] Weigall, оп. цит., стр. 125. 23

The Influence Of The Greater Mysteries At Eleusis

In the first century of the Christian era the Eleusinian mystery cult was more favorable known than any of the cults of Greece. 24 Its fame and popularity was largely due to the connexion of Eleusis with Athens. The origin of this cult is obscure and uncertain. Some writers traced its origin to Egypt while others upheld Eleusis in Greece as the place of its birth.

In order to understand the type of religious experience represented by this important cult, we must turn to the myth of the rape of Demeter’s daughter by Pluto. It is stated with sufficient elaboration in the Homeric Hymn to Demeter. In this myth, Persephone is depicted playing in the meadows of Mysia in Asia with the daughters of Oceanus and Tithys. While playing she was stolen by Pluto and carried off to the underworld to be his bride. The mother, frenzied with grief, rushed about the earth for nine days in search for her lost daughter, 25 As a result of her wandering, she came to Eleusis where she was seen, although not recognized, by the four daughters of Kekeas sitting near a public well called the Fountain of Maidenhood. After telling a fictitious tale of her escape from pirates, she won the sympathy of the girls who took her home and at her own request was given a job to nurse their infant brother, Demophon. After making herself known, she commanded the people of Eleusis to build her a temple. In connection with the temple, she established certain ceremonies and rites for her worship.

During her short stay at the temple of Eleusis, the whole earth grew barren. Men began to die for the lack of food while the sacrifices to the gods decreased in number because the animals were dying out. The other gods pleaded with her to relent but she refused to do so until Persephone was restored to her. Pluto, (also called Hades) therefore, at the request of Zeus released her but not before he had caused her to eat a pomegranate seed which magically required her return after a period of time. Demeter, in her joy at the restoration of her lost daughter, allowed the crops to grow once more and institute in honor of the event the Eleusinian mysteries which gave to mortals the assurance of a happy future life. 26

The significance of this story is immediately clear. It was a nature myth portraying a vivid and realistic picture of the action of life in the vegetable world in regards to the changing seasons. Every year nature passes through a cycle of apparent death and resurrection. In winter, all plants die, this represents the period of Demeter’s grief over her daughter. Spring, the time when all plants come back to life, indicates the return of plenty when the goddess maintains all life until autumn when her daughter returns to Hades and the earth becomes once more desolated.[Footnote:] Willoughby, оп. цит., стр. 42. 27

The myth is also an example of poignant human experience, reflecting the joys, sorrows, and hopes of mankind in the face of death. The mysteries of human life and death are vividly enacted by Demeter, Persephone, and Hades. Hades, the god of death, stole the beloved daughter, Persephone, from Demeter, the life giver, who refused to admit defeat until she secured her daughter’s resurrection. In this legend, human beings, who are always loved and lost, are depicted as never or seldom loosing hope for reunion with their God. These fundamental human experiences and the life of nature are the main substances of the Eleusinian Mysteries. 28 To the searchers of salvation, the Eleusinian cult offered not only the promise of a happy future, but also a definite assurance of it.[Footnote:] Nilsson, Greek Popular Religion, стр. 54.

Now when we observe the modern Greek Easter festival it seems certain that it preserves the spirit if not the form of the old Eleusinian worship. In the spring, those who had shared Demeter’s grief for the loss of her daugher welcomed the return of Persephone with all the joy that the returning life of vegetation might kindle. And today similar experiences are represented by Greek Christians. After mourning over the dead Christ, represented most conspicuously by a wax image carried through the streets, there comes an announcement by the priest, on the midnight before Easter Sunday, that Christ is risen. At this moment the light from the candle of the priest is passed on to light the candles of his companions guns and firecrackers are discharged as they prepare to break the Lenten fast.[Footnote:] Fairbanks, Greek Religion, стр. 288. 29 As in the Eleusinian mysteries the modern Greek Christian finds this a moment of supreme joy. So we might say that Eleusinianism was not blotted out by Christianity. On the contrary many of its forms and some of its old content has been perpetuated in Christianity. 30

The Influence of Mithraism

Mithraism is perhaps the greatest example of paganism’s last effort to reconcile itself to the great spiritual movement which was gaining such sturdy influence with its purer conception of God.[Footnote:] Dill, Roman Society From Nero to Marcus Aurelius, стр. 585. Ernest Renan, the French philosopher and Orientalist, expressed the opinion that Mithraism would have been the religion of the modern world if anything had occured to halt or destroy the growth of Christianity in the early centuries of its existence. All this goes to show how important Mithraism was in ancient times. It was suppressed by the Christians sometime in the latter part of the fourth century a.d. but its collapse seems to have been due to the fact that by that time many of its doctrines and practices had been adopted by the church, so that it was practically absorbed by its rival. 31

Originally Mithra was one of the lesser gods of the ancient Persian pantheon, but at the time of Christ he had come to be co-equal with Ahura Mazda, the Supreme Being. 32 He possessed many attributes, the most important being his office of defender of truth and all good things. In the Avesta,[Footnote:] This is the sacred book of the religion of Iran. Mithra is represented as the genius of celestial light. He emerges from the rocky summits of eastern mountains at dawn, and goes through heaven with a team of four white horses when the night falls he still illumines the surface of the earth, “ever walking, ever watchful.” He is not sun or moon or any star, but a spirit of light, ever wakeful, watching with a hundred eyes. He hears all and sees all: none can deceive him.[Footnote:] Cumont, Mysteries of Mithra, pp. 2, 3. 33 Tarsus, the home of Saint Paul, was one of the great centres of his worship and there is a decided tinge of Mithraism in the Epistles and Gospels. Such designations of our Lord as the Dayspring from on High, The Light, the Sun of Righteousness, and similar expressions seem to come directly from Mithraic influence.[Footnote:] Weigall, оп. цит., стр. 129. 34

Again tradition has it that Mithra was born from a rock, “the god out of the rock.” It must also be noticed that his worship was always conducted in a cave. Now it seems that the general belief of the early church that Jesus was born in a cave grows directly out of Mithraic ideas. The words of St. Paul, “They drank of that spiritual rock … and that rock was Christ” also seem to be direct borrow from the Mithraic scriptures. 35

The Hebrew Sabbath having been abolished by Christians, the Church made a sacred day of Sunday, partly because it was the day of resurrection. But when we observe a little further we find that as a solar festival, Sunday was the sacred day of Mithra it is also interesting to notice that since Mithra was addressed as Lord, Sunday must have been “the Lord’s Day” long before Christian use.[Footnote:] Ibid., p. 137. It is also to be noticed that our Christmas, December 25th, was the birthday of Mithra, and was only taken over in the Fourth Century as the date, actually unknown, of the birth of Jesus. 36

To make the picture a little more clear, we may list a few of the similarities between these two religions: (1) Both regard Sunday as a holy day. (2) December 25 came to be considered as the anniversary of the birth of Mithra and Christ also. (3) Baptism and a communion meal were important parts of the ritual of both groups. (4) The rebirth of converts was a fundamental idea in the two cults. (5) The struggle with evil and the eventual triumph of good were essential ideas in both religions. 37 (6) In summary we may say that the belief in immortality, a mediator between god and man, the observance of certain sacramental rites, the rebirth of converts, and (in most cases) the support of high ethical ideas were common to Mithraism as well as Christianity. In fact, the comparison became so evident that many believed the Christian movement itself became a mystery cult. “Jesus was the divine Lord. He too had found the road to heaven by his suffering and resurrection. He too had God for his father. He had left behind the secret whereby men could achieve the goal with him.”[Footnote:] Enslin, op. цит., стр. 190.

Although the above paragraph makes it obvious that there are many similarities between these two religions, we must guard against the fallacy of seeing all similarity as direct borrowing. For an instance, the sacraments of baptism and the eucharist have been mentioned as rites, which were preactice by both Christians and pagans. It is improbable, however, that either of these were introduced into Christian practices by association with the mystery cults. The baptismal ceremony in both cases (Christian and Pagan) was supposed to have the effect of identifying the initiate with his savior. But although baptism did not originate with the Christians, still it was not copied from the pagans. It seems instead to have been carried over from Jewish background and modified by the new ideas and beliefs of the Christians. The eucharist, likewise through similar in some respects to the communion meal of Mithraism, was not a rite borrowed from it. There are several explanations regarding the beginning of the observance of the Lord’s Supper. Some held that the sacrament was instituted by Jesus himself. Others saw it as an out-growth from Jewish precedents. Still others felt that, after the death of Jesus, the disciples saw in their common meal an opportunity to hold a kind of memorial service for him.

On the whole, early Christians were not greatly concerned about the likenesses between the Mithraic cult and their own. They felt at first that these competitors were not worthy of consideration, and few references to them are found in Christian literature. When Mithraism became widespread and powerful, it attracted so much attention that certain Christian apologists felt the need to present an explanation for the similarities in their respective characteristics. The only one they could offer was quite naive, but it was in keeping with the trends of thought in that age. They maintained that it was the work of the devil who helped to confuse men by creating a pagan imitation of the true religion. 38

There can hardly be any gainsaying of the fact that Christianity was greatly influenced by the Mystery religions, both from a ritual and a doctrinal angle. This does not mean that there was a deliberate copying on the part of Christianity. On the contrary it was generally a natural and unconscious process rather than a deliberate plan of action. Christianity was subject to the same influences from the environment as were the other cults, and it sometimes produced the same reaction. The people were conditioned by the contact with the older religions and the background and general trend of the time. 39 Dr. Shirley Jackson Case has written some words that are quite apt at this point. He says: “Following the lead of the apostle Paul, the Christian missionaries on gentile soil finally made of Christianity a more appealing religion than any of the other mystery cults. This was accomplished, not by any slavish process of imitation, but by serious attempt to meet better the specific religious needs that the mysteries had awakened and nourished, and by phrasing religious assurances more convincingly in similar terminology.”[Footnote:] Case, “The Mystery Religions,” The Encyclopedia of Religion, Edited by Vergilius Ferm, pp. 511–513

The greatest influence of the mystery religions on Christianity lies in a different direction from that of doctrine and ritual. It lies in the fact that the mystery religions paved the way for the presentation of Christianity to the world of that time. They prepared the people mentally and emotionally to understand the type of religion which Christianity represented. They were themselves, in verying degrees, imperfect examples of the Galilean cult which was to replace them. They encouraged the movement away from the state religions and the philosophical systems and toward the desire for personal salvation and promise of immortality. Christianity was truly indebted to the mystery religions for this contribution, for they had done this part of the groundwork and thus opened the way for Christian missionary work. Many views, while passing out of paganism into Christianity were given a more profound and spiritual meaning by Christians, yet we must be indebted to the source. To discuss Christianity without mentioning other religions would be like discussing the greatness of the Atlantic Ocean without the slightest mention of the many tributaries that keep it flowing. 40

Christianity, however, [strikeout illegible] survived because it appeared to be the result of a trend in the social order or in the historical cycle of the human race. Forces have been known to delay trends but very few have stopped them. The staggering question that now arises is, what will be the next stage of man’s religious progress? Is Christianity the crowning achievement in the development of religious thought or will there be another religion more advanced?

 1. Angus, S., The Mystery Religions and Christianity, (Charles Scribner’s Sons, New York: 1925),
 2. Cumont, Franz, The Mysteries of Mithra, (The Open Court Publishing Co., Chicago: 1910).
 3. Cumont, Franz, The Oriental Religions in Roman Paganism, (The Open House Publishing Co., Chicago: 1911).
 4. Dill, Samuel, Roman Society From Nero To Marcus Aurelius, (Macmillan and Co., New York: 1905), pp. 585–626.
 5. Enslin Morton S., Christian Beginnings, (Harper and Brothers Publishers, New York: 1938), pp. 186–200.
 6. Frazer, J. E., Adonis, Attis, Osiris, (London, 1922), Vol. И.
 7. Fairbanks, Arthur, Greek Religion, (American Book Co, New York: 1910).
 8. Halliday, W. R., The Pagan Background of Early Christianity, (The University Press of Liverpool, London: N.D.), pp. 281–311.
 9. Hyde, Walter, W, Paganism To Christianity in the Roman Empire, (University of Pennsylvania Press, Philadelphia: 1946).
 10. Moore, George F., History of Religions, (Charles Scribner’s Sons, New York: 1913), Vol. I, pp. 375–405.
 11. Nilsson, Martin P., Greek Popular Religion, (Columbia University Press, New York: 1940), pp. 42–64.
 12. Weigall Arthur, The Paganism in Our Christianity, (Hutchinson and Co. London: N.D.).
 13. Willoughby, Harold R., Pagan Regeneration, (University of Chicago Press, Chicago: 1929).

1. See “A Study of Mithraism,” 13 September–23 November 1949, pp. 211–225 in this volume.

2. S. Angus, The Mystery-Religions and Christianity (London: John Murray, 1925), p. vii: “These Mysteries covered an enormous range, and manifested a great diversity in character and outlook, from Orphism to Gnosticism, from the orgies of the Cabiri to the fervours of the Hermetic contemplative.”

3. The preceding three paragraphs are similar to a passage in King’s earlier paper, “A Study of Mithraism,” p. 211 in this volume.

4. Grant Showerman, introduction to Franz Cumont, Oriental Religions in Roman Paganism (Chicago: Open House Publishing Company, 1911), pp. xi–xii: “Christianity triumphed after long conflict … It took from its opponents their own weapons, and used them the better elements of paganism were transferred to the new religion. ‘As the religious history of the empire is studied more closely,’ writes M. Cumont, ‘the triumph of the church will, in our opinion, appear more and more as the culmination of a long evolution of beliefs. We can understand the Christianity of the fifth century with its greatness and weaknesses, its spiritual exaltation and its puerile superstitions, if we know the moral antecedents of the world in which it developed.’”

5. The preceding two sentences are similar to a passage in “A Study of Mithraism,” p. 211 in this volume.

6. The preceding paragraph is similar to passages in two of King’s earlier papers: “Light on the Old Testament from the Ancient Near East,” 14 September–24 November 1948, p. 163 in this volume “A Study of Mithraism,” p. 212 in this volume.

7. Harold R. Willoughby, Pagan Regeneration (Chicago: University of Chicago Press, 1929), p. 114: “Of these Oriental mystery religions the first to invade the west was the cult of the Great Mother of the Gods,… The divine personage in whom this cult centered was the Magna Mater Deum who was conceived as the source of all life as well as the personification of all the powers of nature.”

8. Willoughby, Pagan Regeneration, стр. 114: “She was the ‘Great Mother’ not only ‘of all the gods,’ but ‘of all men’ as well.”

9. Willoughby quoted from Apollonius Argonautica 1.1098 ff. (Pagan Regeneration, стр. 115).

10. Willoughby, Pagan Regeneration, pp. 116–117: “With [the Great Mother] was associated a hero-divinity called Attis who personified the life of the vegetable world particularly.… Around these two divinities, the Great Mother and the god of vegetation, there grew up a confused tangle of myths in explanation of their cult rites. Various writers, pagan and Christian, gave different versions of the Cybele-Attis myth.… The specific variations in all these diverse statements do not concern us, for certain significant elements were common to all the various versions.”

11. Arthur E. Weigall, Paganism in Our Christianity (n.p.: Putnam, 1928), p. 121: “Attis was the Good Shepherd, the son of Cybele, the Great Mother, or, alternatively, of the Virgin Nana, who conceived him without union with mortal man, as in the story of the Virgin Mary.”

12. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 121–122: “In Rome the festival of his death and resurrection was annually held from March 22nd to 25th and the connection of this religion with Christianity is shown by the fact that in Phrygia, Gaul, Italy, and other countries where Attis-worship was powerful, the Christians adopted the actual date, March 25th, as the anniversary of our Lord’s passion.”

13. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 122–123: “At this Attis festival a pine-tree was felled on March 22nd, and to its trunk an effigy of the god was fastened, Attis thus being ‘slain and hanged on a tree,’ in the Biblical phrase. This effigy was later buried in a tomb. March 24th was the Day of Blood, whereon the High Priest, who himself impersonated Attis, drew blood from his arm and offered it up in place of the blood of a human sacrifice, thus, as it were, sacrificing himself, a fact which recalls to mind the words in the Epistle to the Hebrews: ‘Christ being come an High Priest … neither by the blood of goats and calves, but by his own blood … obtained eternal redemption for us.’ That night the priests went to the tomb and found it illuminated from within, and it was then discovered to be empty, the god having risen on the third day from the dead and on the 25th the resurrection was celebrated with great rejoicings, a sacramental meal of some kind being taken, and initiates being baptised with blood, whereby their sins were washed away and they were said to be ‘born again.’”

14. Weigall, Paganism in Our Christianity, стр. 123: “There can be no doubt that these ceremonies and beliefs deeply coloured the interpretation placed by the first Christians upon the historic facts of the Crucifixion, burial, and coming again to life of Jesus.”

15. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 115–116: “Now one of the earliest seats of Christianity was Antioch but in that city there was celebrated each year the death and resurrection of the god Tammuz or Adonis,… This faith had always exerted its influence on Jewish thought, and, indeed, the prophet Ezekiel had found it necessary to scold the women of Jerusalem for weeping for the dead Tammuz at the very gate of the Temple while, in the end, the place at Bethlehem selected by the early Christians as the scene of the birth of Jesus (for want to [sic] any knowledge as to where the event had really occurred) was none other than an early shrine of this pagan god, as St. Jerome was horrified to discover—a fact which shows that Tammuz or Adonis ultimately became confused in men’s minds with Jesus Christ.”

16. Weigall, Paganism in Our Christianity, стр. 116: “This god was believed to have suffered a cruel death, to have descended into Hell or Hades, to have risen again, and to have ascended into Heaven and at his festival, as held in various lands, his death was bewailed, an effigy of his dead body was prepared for burial by being washed with water and anointed, and, on the next day, his resurrection was commemorated with great rejoicing, the very words ‘The Lord is risen’ probably being used. The celebration of his ascension in the sight of his worshippers was the final act of the festival.”

17. Weigall, Paganism in Our Christianity, стр. 117: “This coincidence has, of course, led many critics to suppose that the story of the burial and resurrection of Jesus is simply a myth borrowed from this pagan religion.”

18. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 118–119: “But there is one feature of the Gospel story which seems really to have been borrowed from the Adonis religion, and, in fact, from other pagan religions also, namely, the descent into Hell. The Apostles Creed and Athanasian Creed say that between the Friday night and the Sunday morning Jesus was in Hell or Hades… It has no scriptural foundation except in the ambiguous words of the First Epistle of Peter it did not appear in the Church as a tenet of Christianity until late in the Fourth Century.”

19. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 124–125: “The popular and widespread religion of Osiris and Isis exercised considerable influence upon early Christianity, for these two great Egyptian deities, whose worship had passed into Europe, were revered in Rome and in several other centres where Christian communities were growing up. Osiris and Isis, so runs the legend, were brother and sister and also husband and wife but Osiris was murdered, his coffined body being thrown into the Nile, and shortly afterwards the widowed and exiled Isis gave birth to a son, Horus. The coffin, meanwhile, was washed up on the Syrian coast, and became miraculously lodged in the trunk of a tree,… This tree afterwards chanced to be cut down and made into a pillar in the palace at Byblos, and there Isis at length found it.… Afterwards, however, he returned to the other world to reign for ever as King of the Dead and meanwhile Horus, having grown to manhood, reigned on Earth, later becoming the third person of this great Egyptian trinity.”

20. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 125–126: “Herodotus states that the festival of the death and resurrection of Osiris was held in Egypt each year, though he does not give the date… Plutarch also records the annual Osirian festival, and says that it lasted four days, giving the date as the seventeenth day of the Egyptian month Hathor, which, according to the Alexandrian calendar used by him, corresponded to November 13th. Now we know from old Egyptian records that a feast in honour of all the dead, when such lamps were lit, was held … about November 8th.”

21. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 126–127: “But the Christian feast of All Souls, in honour of the dead, likewise falls at the beginning of November and in many countries lamps and candles are burnt all night on that occasion.… there seems little doubt that this custom was identical with the Egyptian festival.… the festival of All Saints, which is held one day before that of All Souls and which was first recognised by the Church in a.d. 835, is undoubtedly identical with it in origin. This still stands as a festival in the ecclesiastical calendar and thus Christians unconsciously perpetuate the worship of Osiris and the commemoration of all his subjects in the Kingdom of the Dead.”

22. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 129–130: “There were two aspects of Isis which commended themselves particularly to her worshippers: firstly, that of the lady of sorrows, weeping for the dead Osiris, and, secondly, that of the divine mother, nursing her infant son, Horus. In the former capacity she was identified with the great mother-goddess, Demeter, whose mourning for Persephone was the main feature in the Eleusinian mysteries… In her aspect as the mother of Horus, Isis was represented in tens of thousands of statuettes and paintings, holding the divine child in her arms and when Christianity triumphed these paintings and figures became those of the Madonna and Child without any break in continuity: no archaeologist, in fact, can now tell whether some of these objects represent the one or the other.”

23. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 131–132: “At about this time a story, attributed to Melito, Bishop of Sardis in the Second Century, but probably of much later origin, began to spread that Mary had been miraculously carried to Heaven by Jesus and His angels and in the Sixth Century the festival of the Assumption, which celebrates this event, was acknowledged by the Church, and is now one of the great feasts of Roman Catholicism,… It is celebrated on August 13th but that was the date of the great festival of Diana or Artemis, with whom Isis was identified, and one can see, thus, how Mary had gradually taken the place of the goddess.”

24. Willoughby, Pagan Regeneration, стр. 36: “Among the cults of Greece none was more favorably known in the first century of the Christian era than the Eleusinian mysteries.”

25. Willoughby, Pagan Regeneration, стр. 41: “In order to understand the type of religious experience represented by this important cult, it is necessary clearly to keep in mind the main points of the Eleusinian myth which was developed to explain and justify the cult rites. These are stated with sufficient elaboration in the Homeric Hymn to Demeter,… According to the story, Persephone,… was stolen by Pluto and carried off to the underworld to be his bride.… The mother, frenzied with grief, rushed about the earth for nine days.”

26. Willoughby, Pagan Regeneration, стр. 42: “Demeter, in her joy at the restoration of her lost daughter, allowed the crops to grow once more and instituted in honor of the event the Eleusinian mysteries which gave to mortals the assurance of a happy future life.”

27. Willoughby, Pagan Regeneration, стр. 42: “The experiential basis for this story is quite clear. It was a nature myth, a vivid depiction of the action of life in the vegetable world with the changing of the seasons. Each year nature passed through the cycle of apparent death and resurrection. In winter vegetable life was dead while Demeter, the giver of life, grieved for the loss of her daughter. But with the coming of spring the life of nature revived again, for the sorrowing mother had received her daughter back with rejoicing. Through the summer the mother abundantly maintained the life of nature until autumn, when again her daughter returned to the underworld and earth became desolate once more.”

28. Willoughby, Pagan Regeneration, pp. 42–43: “It was also a reflection of poignant human experiences, mirroring the joys, sorrows, and hopes of mankind in face of inevitable death. The three actors of the Eleusinian tragedy,… enacted the mystery of human life and death. The god of death himself stole the beloved daughter away from the life-giver but the divine mother would not give up her loved one, and in the end she accomplished her daughter’s resurrection. Here was human experience made heroic and divine for man has ever loved and lost, but rarely has he ceased to hope for reunion with the loved one. The Eleusinian myth told of these fundamental human experiences as well as of the life of nature.”

29. Arthur Fairbanks, A Handbook of Greek Religion (New York: American Book Company, 1910), p. 288: “Certainly the Greek Easter festival seems to preserve the spirit if not the forms of the old Eleusinian worship. In the spring, those who had shared Demeter’s grief for the loss of her daughter welcomed the return of Persephone with all the joy that the returning life of vegetation might kindle. And today the Greeks mourn over the dead Christ, represented most realistically by a wax image borne through the streets on a bier then at midnight before Easter Sunday the Metropolitan at Athens, the priest in smaller towns, comes out of the church announcing that Christ is risen the light from his candle is passed to the candles of his companions and on to candles throughout the crowd, guns and firecrackers are discharged, and as they prepare to break their Lenten fast the multitude drop all restraint in the expression of wild joy.”

30. Fairbanks, Greek Religion, стр. 293: “This religion was not blotted out by Christianity. On the contrary, whatever real life it had was perpetuated in Christianity, since the conquering religion had adopted many of its forms and some of the old content in these forms.”

31. Weigall, Paganism in Our Christianity, стр. 135: “It was suppressed by the Christians in a.d. 376 and 377 but its collapse seems to have been due rather to the fact that by that time many of its doctrines and ceremonies had been adopted by the Church, so that it was practically absorbed by its rival.”

32. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 135–136: “Originally Mithra was one of the lesser gods of the ancient Persian pantheon, but … already in the time of Christ he had risen to be co-equal with, though created by, Ormuzd (Ahura-Mazda), the Supreme Being.”

33. The previous five sentences are similar to a passage in King’s earlier paper, “A Study of Mithraism,” pp. 213–214 in this volume. Franz Cumont, The Mysteries of Mithra (Chicago: Open Court, 1910), pp. 2–3: “In the Avesta, Mithra is the genius of the celestial light. He appears before sunrise on the rocky summits of the mountains during the day he traverses the wide firmament in his chariot drawn by four white horses, and when night falls he still illumines with flickering glow the surface of the earth, ‘ever waking, ever watchful.’ He is neither sun, nor moon, nor stars, but with ‘his hundred ears and his hundred eyes’ watches constantly the world. Mithra hears all, sees all, knows all: none can deceive him.”

34. Weigall, Paganism in Our Christianity, pp. 136–137: “Tarsus, the home of St. Paul, was one of the great centres of his worship, being the chief city of the Cilicians and, as will presently appear, there is a decided tinge of Mithraism in the Epistles and Gospels. Thus the designations of our Lord as the Dayspring from on High, the Light, the Sun of Righteousness, and similar expressions, are borrowed from or related to Mithraic phraseology.”

35. Weigall, Paganism in Our Christianity, стр. 137: “Mithra was born from a rock, as shown in Mithraic sculptures, being sometimes termed ‘the god out of the rock,’ and his worship was always conducted in a cave and the general belief in the early Church that Jesus was born in a cave is a direct instance of the taking over of Mithraic ideas. The words of St. Paul, ‘They drank of that spiritual rock … and that rock was Christ’ are borrowed from the Mithraic scriptures.”

36. Weigall, Paganism in Our Christianity, стр. 145: “The Hebrew Sabbath having been abolished by Christians, the Church made a sacred day of Sunday, partly because it was the day of the resurrection, but largely because it was the weekly festival of the sun for it was a definite Christian policy to take over the pagan festivals endeared to the people by tradition, and to give them a Christian significance. But, as a solar festival, Sunday was the sacred day of Mithra and it is interesting to notice that since Mithra was addressed as Доминус, ‘Lord,’ Sunday must have been ‘the Lord’s Day’ long before Christian times.… December 25th was the birthday of the sun-god, and particularly of Mithra, and was only taken over in the Fourth Century as the date, actually unknown, of the birth of Jesus.”

37. The preceding five sentences are similar to a passage in “A Study of Mithraism,” pp. 222–223 in this volume.

38. The preceding two paragraphs are similar to a passage in “A Study of Mithraism,” pp. 223–224 in this volume.

39. The preceding four sentences are similar to a passage in “A Study of Mithraism,” p. 224 in this volume.

40. The preceding two sentences are similar to a passage in “A Study of Mithraism,” p. 224 in this volume.


Гледай видеото: Как менялась Римская империя. Часть 1. Принципат от расцвета к упадку. (Декември 2021).