География

Карта на долината на Мексико


Тази карта от 1542 г. показва топографските и хидрографските аспекти на Мексиканската долина и околните райони, както и имената на йероглифни места.

Картата е с размери 42х48см и се намира в Библиотеката Национал, Париж.

List of site sources >>>