География

Зона на учителите


Този раздел обединява най-добрите учебни ресурси, които препоръчваме на учителите.

PRAL - Портал за образователни отношения

PRAL е порталът за образователни отношения, който улеснява живота на учениците и учителите, които могат да взаимодействат чрез предлаганите инструменти. виждам


Laifi

Учителите могат да разнообразят класовете си, като използват ресурсите, предлагани от Laifi. Инструментът е безплатен и позволява създаването на съдържание по много дидактичен начин.
знаете как да използвате


Видео: Как училището да стане зона за родители? (Септември 2021).