География

Екстракция


Екстрактивизмът е дейността по извличане от природата на ресурсите, достъпни за човека, независимо дали това са продукти от животински, растителен или минерален произход, като метали, скали, нефт, природен газ, наред с други.

Счита се за най-старата човешка дейност, предшестваща селското стопанство, животновъдството и промишлеността. Екстрактивизмът се практикува по целия свят през вековете от всички общества.

Процесът, използван за тази дейност, зависи от степента на развитие на производителните сили. В момента експлоатацията на ресурси означава, че на практика няма област на планетата, която да не се експлоатира под една или друга форма.

Има различни видове екстрактивизъм, с акцент върху следното:

- Екстрактивизъм на животните
- Екстрактивизъм на растенията
- минерален екстрактивизъм

Отсега нататък ще изучаваме всеки от тях.

List of site sources >>>


Видео: Arnaudov - Екстракция на ретиниран мъдрец (Януари 2022).