Историята

Демокрит на Абдера


Демокрит от Абдера бил важен гръцки философ, живял от 460 до 370 г. пр. Н. Е. Той бил ученик на Левцип от Милет (гръцки философ).

Той беше и астроном и математик. Идеите му за атомизма бяха, че цялата материя се състои от малки частици, които той нарече атоми, което означава неделими частици. Atoms е гръцка дума, където „a“ означава не, а „toos“ означава парче.

Не е ясно дали тези атомистични идеи са били негови или тези на неговия господар Левцип. За Демокрит вселената беше безкрайна, където имаше много други подобни светове като нашия. Има записи, че той е написал около 90 творби. Известен цитат от Демокрит: "Всичко във Вселената е резултат от случайност и необходимост."


Видео: Lachhafte Philosophie - Demokrit und Plato (Септември 2021).