Историята

Мартин Хайдегер


Немски философ (26/9 / 1889-26 / 5/1976). Един от най-важните теоретици на екзистенциализма на 20 век. Роден в Мескирх, югозападно от Германия, син на секстон. Тя разкрива съвсем младо религиозно призвание и започва йезуитския новициат след завършване на гимназия, но не завършва религиозна формация.

Предпочита да изучава теология и философия в Фрайбургския университет, където е особено повлиян от Хусерл. През 1915 г. става колега на Хусерл в университета, но не следва мисълта на господаря. Определете своя собствен път в книгата. Битие и време, от 1927 г., в която той пита: „Какво е битие, какво е битие, какво означава да питаш какво е значението на битието?“

Произведението влияе на мислители от Европа и Латинска Америка, сред които и френският философ Жан-Пол Сартр. За Хайдегер човекът е преди всичко воля, свободна воля и принадлежи към вселена, която придобива смисъл само от своето отражение.

Сред основните му творби са все още Кант и метафизичният проблем (1928), За същността на истината (1930), Въведение в метафизиката (1935), Писмо за хуманизма (1946) и Пътеки, които водят никъде (1950).

List of site sources >>>


Видео: PHILOSOPHY - Heidegger (Януари 2022).