Историята

История речник


Неправителствени организации (НПО)

Това са частни организации с нестопанска цел, фокусирани върху въпроси от обществен интерес като правата на човека, световен мир, опазване на околната среда, помощ на непривилегированите общности, права на етническите малцинства (чернокожи, индийци и др.), Права на сексуални малцинства и др. , Те се формират от хора, които се свързват и работят доброволно за обща цел. В Бразилия една от най-известните неправителствени организации е SOS Mata Atlântica, целяща опазването на атлантическата гора, застрашена от унищожаване. Сред международните неправителствени организации, Amnesty International, Greenpeace и Médecins Sans Frontières също са известни и уважавани.

Предложения за други думи…

труд

монопол

масово изселване

гражданство

демокрация

Ренесанс

кръстоносните походи

Парламентарна анкетна комисия (CPI)


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).