Историята

История речник


Наредби за афонсин

Наредбите на Afonsina, публикувани през 1446 г., по време на управлението на D. Afonso V, представляват своеобразен сборник или кодекс на закони и други правни източници, които обединяват цялото действащо тогава законодателство. Фактът, че те представляват първото официално съставяне на закона на страната, поставя Наредбите за афонсините на видно място в историята на португалското право. С публикуването на наредбите за Афонсина законите станаха единни в цялата страна, като по този начин предотвратиха злоупотребите, извършвани от благородството по отношение на тяхното тълкуване, позволявайки на краля да засили своята централизираща политика.

Предложения за други думи…

елит

Концентрационни лагери

монопол

Контрареформация

cangaço

Стара епоха или античност

Студената война

landlordism