Историята

История речник


Парламентаризъм

Парламентаризмът е политически режим, съставен от представители, избрани от граждани, обикновено в демократични режими, където представителите на държавата са отговорни пред парламента, който чрез тях ръководи правителството и прилага конституцията на страната. В някои страни той се формира от т. Нар. Камара на парламента, разделена на две части (като Камарата на лордовете и Камарата на общините, в английския случай), чието формиране може да е резултат от избори или номинации, и има различни правомощия в зависимост от всяка страна. В случая с Бразилия има Национален конгрес, разделен между Камарата на депутатите и Сената.

Предложения за други думи…

капитал

Устойчиво общество

суверенитет

Месиански движения

Degredo

йезуитите

Върховенство на закона

светски