Историята

История речник


Блажен

Много благочестив човек, който не принадлежи на нито един религиозен ред или не следва напътствията на която и да е църква. Като цяло блажените действат на много бедни и нуждаещи се места, като взимат думи за утеха, възхваляват религиозните чувства и предлагат алтернативи за живота на населението. Най-известният благословен на Бразилия е Антонио Конселхайро, който е работил в района на Каудос в Баия между 1893 и 1897 година.

Предложения за други думи…

Капитанство (или Донатария)

доктрина

шиити

кръстоносните походи

Неправителствени организации (НПО)

мит

Устойчиво общество

Основни църковни общности (CEBs)