Историята

История речник


Икономически активно население (PEA)

Това е сборът на всички хора в трудоспособна възраст в дадена държава. Това включва мъже, жени и млади хора над десет години. През 2001 г. икономически активното население на Бразилия е около 72 милиона души.

Предложения за други думи…

тоталитаризма

шиити

Orisha

Върховенство на закона

Баптистерията

Мирна конференция

Учредително събрание

Права на гражданство


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).