Историята

История речник


Ренесанс

Ренесансът е културно движение, възникнало в Италия през XV век и което, отказвайки средновековните теоцентрични концепции, поставя човека в центъра на всички интереси и неговото благополучие се превръща в основна грижа. Следователно основната философска характеристика на Ренесанса е преминаването от Теоцентризъм, който счита Бог за център на Вселената, към Антропоцентризма, който поставя човека като център на Вселената. Макар и революционен в своя период, това схващане за живота не беше напълно ново, тъй като древната гръко-римска цивилизация защитаваше свободата и достойнството на човека, стремейки се да създаде „идеалния човек“ от гражданска, интелектуална и физическа гледна точка. Именно заради това „прераждане“ на класическата култура се нарича Ренесанс. Това оценяване на човека чрез имитирането на класически гръко-римски модели се нарича хуманизъм.

Предложения за други думи…

номадство

глобализацията

федерация

Индустриална революция

доктрина

елит

Децентрализация на властта

размяна


Видео: История китайского поселка Речник (Декември 2021).