Историята

История речник


Революция

Действие или следствие на въртеливо или революционно; въстание; политическо въстание; това може да означава трансформация или радикална промяна.

Предложения за други думи…

зидария

традиция

ислям

доктрина

социализъм

монопол

Парламентарна анкетна комисия (CPI)

Заглавия на благородството