Историята

История речник


Праистория

Праисторията съответства на периода на историята преди изобретяването на писмеността (събитие, маркиращо началото на записани исторически времена), настъпило приблизително през 4000 г. пр. Н. Е.

Предложения за други думи…

Orisha

Халтер глас

касация

федерация

монопол

тоталитаризма

Държава на обсада

република


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).