Историята

История речник


Индустриална революция

Терминът "индустриална революция" се отнася до съвкупността от технически и икономически трансформации, които започват в Англия през втората половина на XVIII век и се разпространяват в практически цяла Европа и Северна Америка. Изобретението на парния двигател и последващото му приложение в промишлеността и транспорта се счита за основната причина, която породи индустриалната революция, след което възникват техники за организация и рационализиране на труда и масовото производство.

Предложения за други думи…

Модерна епоха

аболиционизъм

Контрареформация

светски

монотеизъм

господство

Институционален акт

Конституционна монархия


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).